เคยสงสัยไหม?
ชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่
ทำไมบางคนมีเงินมากมาย…ก็ยังไม่มีความสุข

คลิปนี้ ไม่ใช่คำตอบ
แต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณทำบางสิ่ง…
เพื่อค้นหาคำตอบนั้นด้วยตัวเอง

ไทยประกันชีวิต ให้รักดูแลชีวิต

궁금한 적이 있습니까?
우리는 인생에서 정확히 무엇을 원합니까?
왜 어떤 사람들은 돈이 많은데도 행복하지 않은 걸까?

이 클립은 답이 아닙니다.
그러나 그것은 당신이 무언가를 하기 위한 출발점이 될 수 있습니다…
스스로 그 답을 찾기 위해.

태국 생명 보험 사랑이 삶을 돌보게 하라

Categorized in: